BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Với định hướng phát triển bền vững và luôn người bạn đáng tin cậy của mẹ và bé trên khắp Việt Nam, Thiên Ấn cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn với sức khỏe của bé.

Link xem các Bản Tự Công Bố Sản Phẩm KU.KU Duckbill: 

https://drive.google.com/drive/folders/19xhlPggpTUJaCLhFueDIvaFmT_Mz0Ui4?usp=sharing