HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Sau khi nhận hàng, Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng.

2. Thanh toán chuyến khoản qua ngân hàng